Vedtægter

Vedtægterne i sin nuværende form er publiceret 14/4 2008.
Dato for Undervisningsministeriets oprindelige godkendelse af vedtægten skete ved skolens oprettelse: 11/5 - 1998.