Undervisningsplan for udskolingsfasen

Elever tilmeldt 9. klassetrin arbejder frem mod folkeskolens afgangsprøve. Den prøveforberedende undervisning er overvejende åben for elever på andre klassetrin. Bliver holdene for store, deles de, så holdstørrelsen hele tiden afvejes i forhold til, hvordan det fungerer bedst. I engelsk kan det af hensyn til den mundtlige sprogtræning og tryghed være en fordel med små hold, hvorimod et hold i samfundsfag kan have fordel af at være så stort, at mange holdninger naturligt er repræsenteret i gruppen. Inden den 15. november besluttes hvilke elever, der skal tilmeldes folkeskolens afgangsprøve i maj/juni det følgende år. Elever, der herved rykker et klassetrin op, skal have fulgt den prøveforberedende undervisning siden august måned.