Undervisningsmiljøvurdering foråret 2018

I 2018 gennemførte NFS en arbejdsmiljøundersøgelse ved brug af ministeriets trivselsmåling. Undersøgelsen er delt i 2: En for 0-3 klassetrin og en for 4-9 klassetrin. Undervisningsmiljøvurderingen findes til sidst i de 2 rapporter.

Læs om undersøgelsen her!

Ministeriet uddannelsesstatestik (se tal fra landet, kommunen og den enkelte skole)

Skolerapport 0-3 klassetrin

Skolerapport 3-9 klassetrin