Procedure ind- og udmeldelse

Indmeldelse
Procedure for indmeldelse.
1. Skolen kontaktes via mail eller tlf.
2. Skema og ansøgning udfyldes og sendes - gerne med billeder.
3. Hvis og i fald der kommer en plads, tages kontakt til familien.
4. Der bliver aftalt et møde og fremvisning af skolen og afstemmes forventninger.
5. Startstidspunkt aftales, og derefter bliver kontrakt sendt til hjemmet.
6. Man bliver ikke optaget efter nummer på venteliste. Vi forbeholder os ret til at
sammensætte børn og familier i grupperne selv.
 
Udmeldelse
Procedure for udmeldelse.
1. I tilfælde af en konflikt tages denne op i vores konfliktråd, hvor de involverede når
frem til en løsning. Både den forurettede part og den udøvende part bliver hørt.
2. I tilfælde af at der ikke er nogen progression i henhold til ændring af konfliktfyldt
adfærd, kontaktes forældre, og der blive etableret et samarbejde for at støtte barnets
udvikling. Barnet er altid informeret og inddraget i forløbet.
3. I tilfælde af udmeldelse eller bortvisning af en elev bliver familen indkaldt til en
orienterende samtale.
1. Retsmøde - Retso - Skolemøde - Grønt kort - Gult kort- Rødt kort (skoleleder)