Personlig udvikling

Den personlige udvikling er på Næstved Fri Skole tæt forbundet med elevens evne til at begå sig selvstændigt i læringsmiljøet. Der arbejdes med konflikthåndtering, demokratisk sindelag m.m. i forbindelse med skolens demokratiske struktur, der indebærer et retssystem, skolemødeprocedurer, uddelegering af myndighed m.m. For at sikre et samarbejdende undervisnings- og læringsmiljø prioriteres konflikthåndtering og demokratiske procedurer. Den personlige udvikling støttes gennem skolens konflikthåndteringssystem, individuel vejledning og holdkurser. Alle elever deltager løbende i konflikthåndtering, og der tilbydes træning i mødeledelse.