Pædagogisk platform

Den pædagogiske platform på Næstved Fri Skole handler om at skabe et godt samspil. Det er i samspillet mellem elev, lærer og faglighed, der skabes mulighed for læring.
 
I de forskellige aldersgrupper arbejdes der med elevens personlige og faglige udvikling ud fra en holdning om at tilgodese behovet for tryghed og gode rammer, så læring kan finde sted.