Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

28/2 2012 - NFS NYT 4

Nummer 4

Procedurer omkring skolens åbningstider

Skolens lukker (den ansvarlige for at lukke og slukke når skoledagen er slut) kommer indimellem først af sted fra skolen et kvarter til en halv time efter den officielle lukketid. Det er ok en gang imellem, men har man en aftale og dermed travlt, eller sker det ofte, er det mindre heldigt. Vi har derfor besluttet at støtte op omkring skolens lukketider ved at sørge for, at børn, der hentes sent, er klar til afhentning kl. henholdsvis 15:30 (fredag)og 16:30.

Computerne vil vi prøve at slukke et kvarters tid, inden skolens officielle lukketid, så de sidste i ro og mag kan gøre sig klar og hygge sig de sidste 5 minutter i garderoben. Det vil sandsynligvis gøre det lettere også for de forældre, der kommer sent – de sparer tid. Så alt i alt en win-win situation!!

Ofte er der voksne på skolen inden kl. 8 om morgenen – og dørene er dermed åbne, så børn, der er her tidligt, kan komme ind. Den officielle åbningstid er dog stadig kl. 8.


LUS

Der er igen lus – de er konstateret blandt skolens mindste børn. Tjek!! Bliver alle børn tjekket over en weekend, er lusene væk den følgende mandag morgen.

PS: Til gengæld synes børnesårenes spredning at være blevet stoppet.


Konfliktløsning mm.

På mange skoler er der ikke noget konfliktløsningssystem, og det er skolens lærere og leder, der med deres autoritet afgør de fleste konflikter og agerer med konsekvenser. På vores skole ligger det overordnede ansvar også hos skolelederen. I hverdagen er en del af myndigheden dog uddelegeret til skolemødet, og derfra er det uddelegeret til retso og retsmødet. Det er en del af vores demokratiske system.

Det er ikke altid muligt at løse opståede konflikter gennem skolens retsmødeprocedurer. Indimellem falder det sådan, at skolen må reagere udenom systemet. Skolens leder og ansatte træder således ind med den autoritet og myndighed, de har som ansvarlige for skolemiljøet. Det kan fx være, fordi følelser kommer i kog, og børn kommer op at slås – en elev kan blive sendt hjem. En elev, der har generet en anden groft, kan blive bedt om at blive hjemme en enkelt dag (eller flere) for at tænke sig om, og for at mærke at skolen siger fra.

Det sker ikke tit – vi er af den overbevisning, at små rolige skridt på livets lange vej bringer os længst. Retsmødeprocedurerne tager tid og er omstændelige, men er i det lange løb virkningsfulde.

Skolens procedure: 1) Der skrives en klage 2) Klagen behandles, og der gives evt. en konsekvens. Oftest findes en løsning gennem snak og med målet at udvikle den enkelte elev Alvorlige klager sendes videre til Retso (som er et råd bestående af alle, der er faste medlemmer af Retsmødet) 3) Retso vurderer klagen og kan indstille til ”Grønt kort” og evt. en dags tænkepause 4) Indstillingen går videre til skolemødet 5) Forældrene orienteres.

Det grønne kort gives for et skoleår (ved sommerferien vaskes tavlen ren, så man efter ferien begynder på en frisk) og betyder, at den opførsel, der gav kortet, ved gentagelse eller manglende vilje til at arbejde med at forbedre sig vil medføre et ”gult kort” og derefter evt. et ”rødt kort”, som betyder, at skolen sender eleven videre. Dette gives af skoleleder i samarbejde med personalegruppen.

Denne sidste del af proceduren sker i et samarbejde med forældre og skolens ansatte.