Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

28/4 2016 - NFS NYT 26

Nummer 26 – fredag d 29. april 2016

Husk arbejdsweekend den 21. og 22. maj – invitation følger snarest

 

Lus igen

Vi har desværre fået lus! – husk at tjekke, kæmme og ”bekæmpe” inden børnene kommer i skole igen.

Skolen er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag

En vågen forældre havde set, at vi ikke havde fået skrevet Kr. Himmelfartsdag i vores kalender her i Nyhedsbrevet. Det er hermed gjort og som altid, holder skolen lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

Skriftlige prøver

Ballonerne starter de skriftlige prøver mandag den 2. maj og frem til og med 10. maj. Prøverne foregår i Salen i forsamlingshuset, som er lukket i perioden. I år er der udtrukket historie (mundtligt) og skriftlig biologi, som udtræksfag. Biologi afvikles for første gang som en digital prøve – en forløber til næste års prøver, hvor alle de skriftlige prøver bliver elektroniske.

Hvad laver de så på skolen på pædagogisk dag?

I sidste NFS Nyt skrev vi lidt om, hvad de voksne laver på en pædagogisk dag. Her følger en kort beskrivelse af sidste pædagogiske dag på skolen, som blev passet af vores fantastiske forældre:

På skolen har vi igen haft en hyggelig og munter dag. Det er altså virkelig bare så dejligt at kunne nyde skolen, de skønne børn og søde forældre en hel lang dag! Sædvanen tro havde Jette bagt boller til os - mange boller - og fire forskellige slags. Så vi hyggede med morgenmad inden morgenmødet.
Morgenmødet gik fint med tre små morgenmødeledere :-)
Vi har spillet stikbold, basketball og brætspil. Charlotte lavede bål og snobrød i haven med dem, der havde lyst. Og ellers har vi bare hygget og snakket og grinet.

I øvrigt døde en guldfisk. Den tog Emil sig kærligt af.
Rikke (Lasse og Sebastians mor)

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde onsdag den 20/4. Det var det første møde efter generalforsamlingen, og dermed også det første møde i det nye bestyrelsesår, så bestyrelsen skulle konstitueres på ny.

Bestyrelsen er nu:
Karsten Johansen - formand,
Bo Kondrup – næstformand,
Pernille Plantener Holst – bestyrelsesmedlem
Malaika Thomsen – bestyrelsesmedlem
Siri Steinholtz – bestyrelsesmedlem
Dennis Schmøde – suppleant
Thomas Agergaard – suppleant og
Hannah Ellingsgaard – suppleant.

Varmt velkommen til Hannah, som står for fornyelsen i bestyrelsen, og et stort tak til Karsten, som tager over efter mine næsten fire år som formand. Det føles trygt at kunne give stafetten videre til en så kompetent, tænksom og klog mand!
Ved dette første møde har vi gennemgået de forskellige udvalg.

Udvalgene er:
Byggeudvalg – Bo og Tonny
Økonomiudvalg – Pernille, Jeannie og Malaika
Fundraising-udvalg – Karsten, Hannah og yderligere to forældre
Arbejdsweekendsudvalg – Dennis og fire andre forældre
Ansættelsesudvalg – Malaika og Siri, og
Kommunikationsudvalg – Siri (hvilket bl.a. betyder at det forstsat er mig der skriver ”Nyt fra bestyrelsen”).

Allerede nu er der flere forældre, der er med i et udvalg uden at være med i bestyrelsen. Dejligt! Men der er plads til endnu flere! Hvis du synes, du har noget at byde ind med, eller hvis der bare er et område, der interesserer dig: meld dig til et udvalg! For dem der ikke vil binde sig til et udvalg, men alligevel vil tage et spørgsmål op, eller bare følge med i hvad bestyrelsen laver: kom til vores møder! Datoer for møderne står her i NFS-Nyts kalender (nederst på siden). For at gå med i et udvalg: kontakt én fra det pågældende udvalg (se skolens hjemmeside, under ”Bestyrelsen”).
Ved generalforsamlingen fortalte jeg om skolens byggeplaner: skolen er vokset og både lærere og elever har brug for flere kvadratmeter og plads til ro og fordybelse. Byggeplanerne har været vendt i bestyrelsen flere gange og tillige grundigt drøftet i personalegruppen for at afdække behov og muligheder. Den endelige form og projektets økonomi og omfang er ikke helt på plads, men tankerne går på, at rive den østre fløj ned (der hvor der i dag primært er skure til opbevaring) og dér bygge en ny tilbygning. Der vil være forbindelse til den eksisterende skole gennem gangen ved Urskoven (dér hvor der er toiletter).
Medarbejdergruppen er som sagt i gang med at afdække forskellige muligheder, og vi vender tilbage med mere nyt, når planerne er blevet mere konkrete.

Med de bedste forårshilsner og på vegne af bestyrelsen
Siri Steinholtz

Kalender

Skriftlige afgangsprøver
Mandag 2. maj
Fredag 10. maj
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 5. maj
Søndag den 8. maj
Arbejdsweekend
Lørdag den 21. maj
Søndag den 22. maj
Pædagogisk dag (hel dag)
Tirsdag den 14. juni
Afslutningsfest kl. 10-13
Torsdag den 23. juni
Sommerferie
Lørdag den 25. juni
Søndag den 7. august