Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

18/3 2016 - NFS NYT 22

Nummer 21 – fredag d 18. marts 2016

HUSK vi holder generalforsamling lørdag den 2. april 2016

 på skolen kl. 10-14
Kan du bidrage med hjemmebagte boller, må du gerne kontakte kontakt Karsten på hrkajo@gmail.com eller Malaika på mamameru@gmail.com Invitation sendes ud senere i dag.

HUSK at sætte kryds i kalenderen til vores altid hyggelige arbejdsweekend den 21. og 22. maj 2016

 

Halv pædagogisk dag er 31. marts 2016

Torsdag den 31. marts er der halv pædagogisk dag på skolen. Har du mulighed for at passe skolen og alle de skønne børn fra kl. 12.00-16.30 (eller noget af tiden), så kan du kontakte Rikke Kildevæld (Lasse og Sebastians mor). Hun koordinerer tropperne. Rikke træffes på mobil: 4141 7600.

Tre nye kollegaer på Næstved Fri Skole

Som vi tidligere har skrevet om, har vi søgt efter to nye kollegaer til undervisningen. En, som kan tage over efter Mette - primært i mellemgruppen og med hovedvægten på dansk. Samt en som kan støtte op i udskolingen, nu Tove er dedikeret til specialundervisningen. Vi har haft gode kandidater at vælge fra og har fået kabalen til at gå op, som følger:

Linda Fabricius har dansk og idræt som linjefag. Hun er 32 år er gift og har to yngre børn og bor i postnummer 4700. Linda har knap syv års erfaring og har arbejdet på efterskole og med specialbørn - bl.a. fra Autismecenteret i Vestsjælland, Tornemark Dagskole og Ådalsskolen i Ringsted samt Svenstrup Efterskole. Linda er frisk på at arbejde i alle tre grupper, så hun bliver den bærende kraft i Goplerdansk og kontaktlærer i goplergruppen, ansvarlig for idræt i udskolingen fra august (i parløb med Thomas her frem til ferien i år) samt ansvarlig for Junglen på Lones fridag i det nye skoleår. Ind til ferien fortsætter Simone i Junglen om fredagen. Simone fortsætter også med specialundervisningsstøtten i mellemgruppen.

Vi har også fået en ny - kendt - kollega, som hedder Julia Bentzen. Julia skal arbejde i en 60% stilling med ansvar for engelsk fra 0. klasse til 9. klasse. Julia bliver formodentlig også kontaktlærer for udskolingen sammen med Steen fra det nye skoleår, nu hvor Tove er i specialundervisningen.

Begge stillinger træder i kraft pr. 1. maj 2016, så de nye kollegaer har et par måneder i det gamle skoleår til at finde sig til rettet inden vi går på ferie og inden det nye skoleår.

Den tredje nye kollega er Allan Nielsen, der starter allerede mandag den 4. april. Allan overtager pedelrollen efter Alfred, som jo bor i København nu og synes det er en lang tur for de få timer, som er i pedeljobbet. Vi kan dog fortsat trække på Alfred til specialopgaver, som kræver en god snedker. Allan har tidligere arbejdet 11 år på efterskole med udefag, som fiskeri.

Konfirmationsforberedelse i næste skoleår 2016-17

De seneste år har Præsten i Fensmark, Marianne Fritzen, tilbudt at oprette et specielt konfirmationshold mhp konfirmation i Rislev Kirke, hvis der var tre eller flere elever fra vores skole, som ville konfirmeres der.

Det betyder at vores elever kan gå til præst sammen i Fensmark og blive konfirmeret sammen med venner fra skolen i Rislev Kirke. Det er typisk de elever, som er 6. klasse i dette skoleår og/eller elever som er født i 2003, som kan gå til præst i det kommende skoleår (2016-17). Konfirmationen er Kr. Himmelfartsdag i 2017 – dvs. torsdag den 25. maj 2017 i Rislev Kirke.

Skolen har ikke noget med konfirmationen eller forberedelsen at gøre, men formidler blot denne besked, så er det en forælder til et af de børn som skal konfirmeres, der koordinerer herfra. Da Josefine skal konfirmeres næste år, vil jeg gerne tage denne koordineringstjans. Så hvis jeres barn ønsker at gå til præst og blive konfirmeret i Rislev Kirke med venner fra skolen, skal I kontakte mig på min private email jeannie.mathiasen@gmail.com senest 31.marts 2016. /Jeannie

I ønskes alle en rigtig god Påskeferie – håber varmen, lyset og foråret vil kigge frem.

 

Kalender

Påskeferie
Lørdag den 19. marts
Mandag den 28. marts
Halv pædagogisk dag
Torsdag den 31. marts
Generalforsamling på skolen
Lørdag den 2. april
Pædagogisk dag (hel dag)
Tirsdag den 19. april
Skriftlige afgangsprøver
Mandag 2. maj
Fredag 13. maj
Arbejdsweekend
Lørdag den 21. maj
Søndag den 22. maj
Pædagogisk dag (hel dag)
Tirsdag den 14. juni
Afslutningsfest
Torsdag den 23. juni
Sommerferie
Lørdag den 25. juni
Søndag den 7. august