Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

4/6 2015 - NFS NYT 16

Nummer 16 – torsdag d. 4. juni 2015

Hjælp til pædagogisk dag den 17. juni 2015

Onsdag den 17. juni 2015 har lærerne pædagogisk dag og traditionen tro passer forældrene skolen denne dag. Flora (Marias mor) og Rikke (Amalie, Sebastian og Lasses mor) er tovholdere på dagen, og de vil rigtig gerne have nogle ekstra hænder til at passe vores skole og dele en dejlig dag med børnene. Kan du hjælpe på dagen – eller blot noget af dagen – så kontakt Rikke på telefon: 4141 7600 eller Flora på telefon: 2715 5954.

Forældremøder i det nye skoleår

Som noget nyt kan vi allerede her før sommerferien lancere datoer for de fælles forældremøder i det nye skoleår. Vi håber, at den tidlige udmelding af datoer giver flere mulighed for at deltage i forældremøderne, hvor der vil blive fortalt om jeres børns kommende skoleår og evt. nye tiltag. Alle møder er på en tirsdag og fra kl. 19.00 – 21.00. Vi glæder os til at se jer:
 
18. august 2015 Goplerforældremøde
25. august 2015 Urskovsforældremøde (både Junglen og Timeland)
1. september 2015 Boblerforældremøde
8. september 2015 Ballonforældremøde

Kalender

Grundlovsdag & fridag

Fred. 5. jun. 2015

Afgangsprøve historie,

udtræk

Tirsd. 9. juni 2015

Afgangsprøve fysik/kemi

Herlufmagleskolen

Fred. 12. juni 2015

Afgangsprøve matematik mundtligt

Mand. 15. juni 2015

Pædagogisk dag

17. juni 2015

Afgangsprøve engelsk mundtligt

Mand. 22. juni 2015

Bestyrelsesmøde

Mand. 22. maj 2015

Ballondag – afslutning for afgangselever

Tors. 25. jun. 2015

Sommerferie

Lørd. 27. jun. 2015

Sønd. 9. aug. 2015