Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

10/1 2015 - NFS NYT 1

Nummer 1

Godt nytår

til alle og velkommen tilbage til en skole, der har forandret sig lidt over ferien. Omrokeringen er fulgt op af nogle arbejdsopgaver, der er blevet udført i ferien. Vores pedel, Alfred, har været på spil. Der mangler stadig lidt, men det får vi på plads hen ad vejen. Umiddelbart fungerer de nye lokaler – der er mange fordele, selvom der for Ballonerne er lidt langt og pt. vådt over til fællesskabet på skolen.

Pædagogisk Dag

Den 28. januar 2015 har personalet pædagogisk dag, hvor forældrene plejer at passe skolen. Vi vil derfor høre, om der er forældre, som kan hjælpe denne dag. Der er tale om en onsdag – hjælp blot en del af dagen er også velkomment.

Kan du hjælpe, bedes du kontakte Rikke Kildevæld (mor til Amalie, Sebastian og Lasse) på 41 41 76 00.

Nye skemaer

I Boblernes og Ballonernes skemaer er der kun få ændringer. Fysiktiderne om fredagen er blevet byttet rundt for de to hold. Goplernes skemaer har derimod mange nye tiltag. Mere om de nye ”overskrifter” senere.

Kalender

Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 27. jan. 2015

Pædagogisk Dag
Onsd. 28. jan 2015

Forældre passer skolen!
Vinterferie – uge 7
Lørd. 7. feb. 2015

Sønd. 15. feb. 2015
Projektstart for Boblere og Balloner
Fred. 20 feb. 2015

Projektfremlæggelser
Tirsd. 3. mar. 2015

Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 24. feb. 2015

Bestyrelsesmøde kl. 17:30
Tirsd. 24. mar. 2015

Påskeferie – uge 14
Lørd. 28. mar. 2015

Mand. 6. apr. 2015
Ordinær Generalforsamling
Sønd. 12. apr. 2015

Sæt X i kalenderen
Stor Bededag
Fred. 1. maj 2015

Kristi Himmelfartsferie
Torsd. 14. maj 2015

Sønd. 17. maj 2015
Pinseferie
Lørd. 23. maj 2015

Mand. 25. maj 2015
Grundlovsdag
Fred. 5. jun. 2015

Sommerferie
Lørd. 27. jun. 2015

Sønd. 9. aug. 2015