Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

15/5 2014 - NFS NYT 13

Nummer 13

Vi sluttede en fantastisk temauge

med idræt og bevægelse som tema af med 100 m og 400 m løb mod verdens bedste og derefter kagebord i det skønne vejr på HGs atletikbane.

Det har været en forrygende uge – alle har udtrykt stor tilfredshed med for en gang skyld at have mulighed for at være sammen på tværs af alder og med krop og bevægelse som udgangspunkt. Der blev vist talent ud i mange forskellige sportsaktiviteter og især god, fair sportsånd.

Nyt fra bestyrelsen

Tirsdag den 29. april holdt vi det første møde i det nye bestyrelsesår. Den nye bestyrelse er identisk med den forrige, da de, som var på genvalg til generalforsamlingen den 30. marts, blev valgte.
Konstituering: bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer fra sidst, dvs. jeg, Siri, blev genvalgt som formand, Jonas genvalgt som næstformand og Anders genvalgt som referent.
Bestyrelsens udvalg: Pernille og Siri trækker sig (efter flere år) fra arbejdsweekendsudvalget, men er med til at arrangere og gennemføre den kommende arbejdsweekend i slutningen af maj. Dette gør vi sammen med Dennis, der fortsætter, og med Thomas Frank Povlsen (forælder på skolen), der er startet i udvalget og kommer med nye kræfter J
Økonomiudvalget udvides med Pernille. Jannie, Tove og Anders fortsætter.
Bygningsudvalget består fortsat af Tonny og Bo.
Ansættelsesudvalget består fortsat af Tove, Siri og Jonas.
Vi evaluerede generalforsamlingen og cafémødet: der var stor enighed om at det var en god dag med spændende oplæg fra lærerne (til cafémødet) og et inspirerende oplæg ved generalforsamlingen af vores tilsynsførende, Birgit Trier, med interessante betragtninger fra skoleverdenen og samfundet. Hendes tilsynsrapport kan læses på skolens hjemmeside, hvor formandens beretning også ligger.
På dette første møde drøftede vi også det kommende bestyrelsesår, og hvilke udfordringer og opgaver der venter. Økonomi, social ansvarlighed og kommunikation er emner, som vi vil fokusere på.
Det var alt for denne gang. Håber at se rigtig mange af jer til en dejlig arbejdsweekend 24-25. maj!
På vegne af bestyrelsen, og med varme forårshilsnerJ
Siri

Ansættelse af ny medarbejder

Ansættelsesudvalget bestående af Siri (vores bestyrelsesformand), Birgitte, Lone, Tippe og undertegnede har den store glæde at kunne informere alle om, hvem der bliver skolens nye SFO medarbejder. Vi har ud af de 60-70 ansøgninger, vi fik til stillingen, udvalgt Thomas Frank Povlsen . Thomas er uddannet pædagog og har relevante erfaringer med sig. Vi glæder os rigtig meget til, at Thomas bliver en del af vores personalegruppe – han har ud over sin uddannelse mange kompetencer med sig bl.a. en stor interesse for alskens sport.

Thomas er derudover forælder på skolen, idet han er far til Toke og Bertil.

arbejdsweekend

Har du ikke allerede sat kryds i kalendere, så gør det NU:
Den 24. – 25. maj er der arbejdsweekend !!!
Invitation er sendt ud særskilt!

http://www.naestved-fri-skole.dk/User_files/af73da50b8eba303139690fcf6a8619e.pdf

Kalender

St. Bededag
Fred. 16. maj 2014

Sommer arbejdsweekend
Lørd. 24. maj 2014

Sønd. 25. maj 2014
Kr. Himmelfartsdagsferie
Torsd. 29. maj 2014

Sønd. 1. juni 2014
FSA Fysik mundtlig
Mand. 2. juni 2014

Grundlovsdag

Torsd. 5. juni 2014

Pinseferie

Lørd. 7. juni 2014

Mand. 9. juni 2014
FSA Engelsk mundtlig

Onsd. 11. juni 2014

Fra kl. 9
FSA Dansk mundtlig

Tirsd. 17. juni 2014

Fra kl. 9
Pædagogisk Dag

Onsd. 18. juni 2014

Forældrene passer skolen – tovholder er Flora: 2715 5954
Afslutningsfest fra kl. 10
Torsd. 26. juni 2014

Sommerferie
Lørd. 28. juni 2014

Sønd. 10. aug. 2014
Alle datoer er inklusive.