Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld

5/11 2012 - NFS NYT 21

Nummer 21

Velkommen

til Bertil, Tokes lillebror, som er startet i Junglen.

Og farvel

Til Freja M.H. og Simon fra Goplerne, og til Noah fra Junglen, der er flyttet med sin mor til Nyborg.

Gruppeskift

Flere elever er i løbet af den sidste måned flyttet fra én gruppe til en anden, og flere vil skifte i perioden op til jul. Det er hos os en individuel proces at blive klar til et ryk – ryk kan ske både den ene og den anden vej mellem de forskellige grupper. For nogle børn er det vigtigt at rykke sammen med den gruppe, man socialt fungerer i, for andre er det en mere individuel proces. Både tidspunkt og årsag til skift er også individuelt bestemt - det handler ikke kun om alder eller faglighed.

Mange rykker gradvist – følger den nye gruppe i enkelte fag et stykke tid og gør sig på den måde klar til det endelige skift, hvor forældrene også involveres, idet en ny kontaktlærer kommer på banen. Nogle elever bevarer kontakten til den tidligere gruppe i enkelte fag – fordi det er ”trygt”? ”hyggeligt”?

Skolens fleksibilitet og individualitet er meget tydelig netop med hensyn til skift mellem de forskellige grupper.


Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde mandag den 29. oktober. Denne gang havde vi en lidt anderledes aften, da vi fik besøg af Peter Højgaard. Han er sekretariatsleder i Lilleskoleforeningen og kom til os for at diskutere og fortælle om bestyrelsesarbejde: Bestyrelsens rolle, ansvar og arbejdsopgaver, og om hvad loven siger på dette område.

Men vi startede aftenen med et kort almindeligt bestyrelsesmøde. Først en føling med hvilke tanker elevrepræsentanterne har gjort sig siden sidst. De vil gerne være repræsentanter for de andre elever, men er ikke helt sikre på hvilken vej de skal gå for at inddrage de andre elever. Elevrepræsentanterne regner med at kunne bruge skolemødet som udgangssted for at give informationer videre.

Dernæst fremlagde byggeudvalget deres ny-redigerede byggekommissorium. Godt og fint, syntes vi alle. Vi har besluttet at kommissorierne fremover skal ligge på hjemmesiden under ”Bestyrelsen”, så I alle kan få et overblik over, hvad de forskellige udvalg arbejder med. Det er muligt at være med i et udvalg, selv om man ikke er med i bestyrelsen.

Herefter et kort nyt fra skolehverdagen, hvor Tove og elevrepræsentanterne fortalte, at skurvognen får lov til at blive stående, da nogle elever sammen med Ole synes, at den godt kan bruges lidt endnu.

Så fik vi en lille status på skolens økonomi: Der er et lille merforbrug på it-kontoen, men ellers er finanserne som sædvanlig i skønneste orden.

 

Alt dette klaredes på den første halvtime! Så kom Peter Højgaard og nogle lærere der også ville deltage.

Peter dirigerede en spændende debat, som kom omkring mange emner vedrørende det at drive en friskole – uanset om man er bestyrelsesmedlem, ansat, forælder eller elev. Udover mange gode diskussioner var der masser af guldkorn fra Peter, både faktuelle forhold og vilkår, men også inspiration til hvordan en friskole som NFS kan drives og udvikles.

Jeg tror at vi alle fik noget med at tænke over, og bestyrelsen en hel masse at arbejde videre med. Det var meget godt at få nogen ”udefra” til at fortælle og lede debatten, jeg tror det har hjulpet os at få lidt perspektiv på bestyrelsesarbejdet og det at drive en skole, og se nye muligheder og udfordringer.

Debatten/oplægget afsluttedes ca halv ni, men bestyrelsen blev lidt længere og reflekterede sammen over aftenen.

Stort tak til Camilla, der havde bagt den lækreste gulerodskage der forgyldte vores aften!

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26. november. Alle interesserede er som sædvanligt velkomne.

På genhørJ

Siri


Behovsanalyse

En forælder har bedt bestyrelsen om at forholde sig til en eventuel udvidelse af skolens åbningstid. En udvidelse på en halv time om morgenen, så skolen åbner kl. 7:30. Da en sådan udvidelse af åbningstiden har økonomiske konsekvenser, har bestyrelsen brug for at sondere behovet. Følg dette link, hvis du er en af de forældre, der kunne have glæde af, at skolen åbner en halv time tidligere om morgenen:

 


http://www.naestved-fri-skole.dk/undersoegelse-af-behov-for-udvidet-aabningstid

To routere TIL SALG:

Skolen måtte for overhovedet at have internetforbindelse i efteråret, indtil vores nuværende fantastiske kabelopkopling blev etableret, investere i to 4 G routere. De er ikke længere i brug og udbydes derfor til interesserede for 1.000 kr. pr. stk.

Henvendelse til Tonny.


Halloween i Urskoven

Fra Urskovsgrupperne har der i uge 43 og 44 spredt sig uhyggestemning. Der har været uhyggeuger uuuuuuhhhhuuuu !!!! Der er blevet lavet græskarlygter til den store guldmedalje. Fotos vil være at finde på skolens hjemmeside snart.

http://www.naestved-fri-skole.dk?id=408383

Halloween i Urskoven

Fra Urskovsgrupperne har der i uge 43 og 44 spredt sig uhyggestemning. Der har været uhyggeuger uuuuuuhhhhuuuu !!!! Der er blevet lavet græskarlygter til den store guldmedalje. Fotos vil være at finde på skolens hjemmeside snart.

Verdensfaget i Goplergruppen

Verdensfaget har arbejdet med et emne, som har rødder tilbage til istidens fænomener og til 300 år før Kristi fødsel, men også fremad, idet viden om surhedsgrader - også kalder PH - er vigtigt til forståelse af bl.a. jordforhold. Denne gang arbejdede vi med sure og basiske miljøer, og hvordan man kan undersøge et miljø med forsøg. Børnene har læst og løst opgaver om, hvordan sure miljøer kan bevare moselig som f.eks. moseligene Tollund-manden og Grauballe-manden.

For at opleve emnet ”hands on” gik turen også på cykler til Holmegård Højmose, Vi fandt desværre ingen nye moselig, men vi fandt i høj grad en surhedsgrad, helt ned omkring 3- 4 – altså betingelser der kunne bevare eventuelle moselig. Fra børnene lød der spørgsmål som: Står vi på et lig lige her? Kan vi virkelig gå på vandet, hvor der er groet mos henover? Og ja, vi kunne gå der, men ikke uden gummistøvler. Vi håber en dag at komme igen, så vi kan få tid til at studere miljøet, planter og dyrene i denne specielle natur igen.

Verdensfaget vender nu blikket mod mere historiske emner og istiden. Til sommer håber vi, at vores fag kan komme på en længere tur.

Se altid fotos fra vores ture via picasa photo på skolens hjemmesiden.

Vi høres ved. Hilsen fra Ole og Charlotte.


Tak for de mange DVDfilm

Tak for de mange DVDfilm, vi har modtaget.


Ny dato for Generalforsamlingen i april

Generalforsamlingsdatoen er rykket. – Der er stadig god tid til at sætte kryds i kalenderen!!Generalforsamlingsdatoen er rykket. – Der er stadig god tid til at sætte kryds i kalenderen!!

LUSETJEK

Husk at tjekke jeres børn for lus løbende – vi ved ikke, om skolen er lusefri!!

Kalender

 

Forældremøde for Balloner  Kl. 19

Tirsd. 6. nov. 2012

 

5.-klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 20. nov. 2012

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 26. nov. 2012

Pizza kl. 17:30

7.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 4. dec. 2012

 

Juletræsfest kl. 13-15

Onsd. 19. dec. 2012

Flora 2715 5954

Juleferie

Fred. 21. dec. 2012

Onsd. 2. jan. 2013

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 28. jan. 2013

 

Vinterferie

Lørd. 9. feb. 2013

Sønd. 17. feb. 2013

9.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 19. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 25. feb. 2013

Pizza kl. 17:30

9.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 26. feb. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 18. marts 2013

 

Påskeferie

Lørd. 23. marts 2013

Mand. 1. april 2013

Generalforsamling

Lørd. 6. apr. 2013

NY DATO

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 9. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

0.klasseelever til sundhedsplejerske

Tirsd. 16. apr. 2013

Bliver indkaldt med brev af børnesundhedstjenesten

St. Bededag

Fred. 26. april 2013

 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00

Mand. 29. april 2013

 

Kr. Himmelfartsferie

Torsd. 9. maj 2013

Sønd. 12. maj 2013

Pinseferie

Lørd. 18. maj 2013

Mand. 20. maj 2013

Grundlovsdag

Onsd. 5. juni 2013

 

Sommerferie

Lørd. 29. juni 2013

Sønd. 11. aug. 2013