IDÉGRUNDLAG

Næstved Fri Skoles idégrundlag blev oprindeligt hentet fra Sudbury Valley School, en demokratisk friskole i Massachusetts, USA

Skolen tilbyder med sin grundidé og struktur et sted, hvor eleverne kan lære selvstændighed, lære at vise og blive vist tillid. Respekt og ansvar er nøgleord i hverdagen i et miljø, hvor eleverne møder livets mangfoldighed indenfor rammerne af et demokrati. 

Skolen tager udgangspunkt i at skabe de bedst mulige betingelser for hver enkelt elev i et demokratisk fællesskab. Det omgivende samfund med dets krav og regler sætter de ydre rammer. Skolens ledelse sætter i samarbejde med Skolemødet og øvrige udvalg de mere fleksible rammer for skolens hverdag.