Hverdagen

Skolens daglige liv er præget af vores holdning til menneskers måde at være sammen på, ligesom vores kendskab til børns læreprocesser har været medvirkende til tilrettelæggelsen af hverdagen.