Forældresamarbejde

Ved skoleårets start afholdes fælles forældremøder med information og indhold, der er målrettet de forskellige grupper på skolen.
 
Der indbydes til forældresamtale omkring den enkelte elev mindst én gang årligt og derudover efter behov.
 
Er der problemer omkring en elev i løbet af året, løses de i et tæt samarbejde mellem skole og forældre.
 
Forældre er altid velkomne på skolen, og de er vigtige parter i de forskellige arrangementer, bestyrelse og forældre planlægger og afholder i årets løb.