Engelsk og Fremmedsprog

Engelsk Engelsk introduceres som tilvalg i indskolingsfasen, dog indgår engelsksprogede sange og remser i den faste undervisning, så eleverne stifter bekendskab med lydene i det engelske sprog. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring. I mellemtrinsfasen er der fokus på at arbejde individuelt og i små grupper, så flere af fagets facetter berøres i løbet af skoleåret. Der er hele tiden fokus på den enkelte elevs progression. Der arbejdes i skiftende grupper, alt efter niveau og arbejdsmetode, så den enkeltes personlige udvikling og læringsstil tilgodeses. Nogle elever arbejder med engelsk som kommunikationsfag i forbindelse med andre fagområder, fx har enkelte elever matematik på engelsk i perioder eller arbejder med fremlæggelsesopgaver i naturfagene på engelsk. På grund af skolens særlige pædagogik har der i alle årene været hyppige gæster fra udlandet. Mange elever knytter herigennem kontakter. I 2007-09 deltager skolen i et Commenius projekt, et samarbejde med andre europæiske lande omkring demokrati på skoler. I den forbindelse er der planlagt rejseaktivitet ud af huset i foråret 2009. Fremmedsprog tysk/fransk Tysk/fransk introduceres i mellemtrinnet som holdundervisning. Der arbejdes i begynderundervisningen som hold med gloseindlæring, enkle sproglige regler, udtale og indlæring af små dialoger. Senere bliver undervisningen mere individuel og især i tysk inddrages skriftligt arbejde hurtigt. Der arbejdes med lærerbogsmaterialer med tilhørende CDer. Der undervises i små hold og lægges vægt på, at eleverne finder frem til arbejdsmetoder, de kan bruge i forbindelse med fremmedsprogsindlæring. I udskolingsfasen arbejdes med udgangspunkt i tekster og problemstillinger ledende frem mod slutmålene for faget. I holdundervisningen lægges op til at der tilstræbes punktlighed, faglig fokusering, så der hele tiden bevidst arbejdes mod at højne eget sproglige niveau.