Elevgrupper


Som udgangspunkt har eleverne base i en af de tre grupper: Indskolingen kaldet Urskoven, mellemgruppen kaldet Goplerne og udskolingen, som er delt i Bobler og Balloner. 
 
Elevernes overgang fra den ene fase til den næste er tilrettelagt, så det kan ske individuelt, på det tidspunkt hvor den enkelte elev er klar til det - det sker således ikke kun i starten af skoleåret, men også løbende og med en aldersmæssig variation på ca. tre år.
 
Koordineringen af skiftene sker i et samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og faglærere.